DeKLARACJE INTRASTAT

Obsługa Firm

Zapraszamy do współpracy podmioty gospodarcze objęte obowiązkiem składania do Urzędu Celnego comiesięcznych deklaracji INTRASTAT.​
IRENA GAŁCZYńSKA
AGENT CELNY

Współpracujemy z firmami z całego kraju.

Ponieważ deklaracje Intrastat są wysyłane drogą elektroniczną, jesteśmy w stanie reprezentować każdą firmę w Polsce, niezależnie od miejsca wykonywania działalności. Gwarantujemy zachowanie tajemnicy handlowej naszych klientów. Reprezentacja Państwa firmy odbywa się na podstawie udzielonego nam upoważnienia.

Progi statystyczne na 2020 rok.

Ustalono następujące wartości progów statystycznych dla podmiotów realizujących obroty z krajami Unii Europejskiej:
PROG PODSTAWOWY 
dla przywozu 4.000.000 zł / dla wywozu 2.000.000 zł
PROG SZCZEGOLOWY
dla przywozu 65.000.000 zł / dla wywozu 108.000.000 zł

Nasza oferta dotycząca obsługi systemu Intrastat.

Ponad 30 letnie doświadczenie pozwoliło nam na stworzenie kompleksowej oferty w zakresie obsługi spawozdań Intrastat.

Nasza oferta dotycząca obsługi systemu Intrastat obejmuje : 

Opracowanie danych niezbędnych do sporządzenia  deklaracji Intrastat,

Przygotowanie deklaracji Intrastat,

Przesłanie deklaracji do Izby Celnej oraz jej archiwizacja,

Reprezentowanie Państwa firmy przed Urzędem Celnym, składanie wyjaśnień i korekt deklaracji Intrastat.

MAITTRISAdres Biuro
Klonowa 25a
05-816 Opacz Kolonia
Nip 529-100-30-74

biuro@biurointrastat.pl

TEL : 882 942 544

Image Source: WOCinTechChat, Icon Finder